Odbierz Wiosenne Rabaty!

Zastanawiasz się czy to dobry moment na zakup obrabiarek? Ułatwimy Ci tę decyzję! Uruchamiamy wiosenną akcję promocyjną na cały asortyment dostępny na HAFEN.pl.

Zasada jest prosta - dodajesz do koszyka wybrany produkt/produkty, a na końcu procesu zamówienia w polu na kod rabatowy wpisujesz jedno z poniższych haseł (w zależności od wartości Twojego zamówienia):

WIOSNA2% - specjalny rabat na zakupy do 4 999 zł netto

WIOSNA3% - specjalny rabat na zakupy od 5 000 zł do 9 999 zł netto

WIOSNA4% - specjalny rabat na zakupy od 10 000 zł do 49 999 zł netto

WIOSNA5% - specjalny rabat na zakupy od 50 000 zł netto

Im większe zamówienie, tym większa kwota zostanie w Twojej kieszeni :)


Regulamin promocji "WIOSENNE RABATY":

1. Organizatorem Promocji jest HAFEN MARCIN KIZEWETER Sp.K. z siedzibą w Siedlcach.
2. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym www.hafen.pl
3. Promocją objęte są wszystkie produkty z oferty organizatora
4. Promocja obowiązuje od 5.04.2023 13:00 do 31.05.2023 23:00
5. Uczestnikiem promocji jest klient, który:
a) w sklepie internetowym, w okresie obowiązywania promocji, zgodnie z regulaminem sklepu złoży zamówienie na dowolny produkt w dowolnej ilości
b) a następnie w procesie zamówienia, w koszyku wpisze w odpowiednie pole "KOD RABATOWY" - jeden ze specjalnych kodów, upoważniający do określonego rabatu (między 2 a 5%):

WIOSNA2% - specjalny rabat na zakupy do 4 999 zł netto

WIOSNA3% - specjalny rabat na zakupy od 5 000 zł do 9 999 zł netto

WIOSNA4% - specjalny rabat na zakupy od 10 000 zł do 49 999 zł netto

WIOSNA5% - specjalny rabat na zakupy od 50 000 zł netto

c) a następnie zapłaci ich cenę, przy czym przez zapłatę ceny rozumie się uiszczenie ceny za Towar zgodnie z Regulaminem Serwisu,
d) zamówienie musi wpłynąć w okresie obowiązywania promocji.

6. Możliwość skorzystania z procedury reklamacyjnej opisanej w Regulaminie pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Uczestnika do kierowania roszczeń na podstawie i w granicach przepisów obowiązującego prawa i dochodzenia ich przed sądami powszechnymi. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z uzasadnionej przyczyny, którą stanowi:
a. Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, w szczególności na przeprowadzenie Promocji na zasadach nim ustalonych, i powodują konieczność zmiany tej treści;
b. Rozstrzygnięcie organu administracji publicznej, w szczególności organu nadzoru rynku lub organu podatkowego, dotyczące Regulaminu i skutkujące koniecznością jego zmiany w celu wykonania takiego rozstrzygnięcia lub zapewnienia zgodności z treścią takiego rozstrzygnięcia;
c. Przypadki naruszeń Regulaminu lub nadużyć uprawnień w nim określonych w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub uczestników Promocji;
d. Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocji do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;
e. Zmiana organizacyjna lub prawna Organizatora.
f. Nieprzewidziany znaczny wzrost cen zakupu oferowanego towaru lub problemy z jego dostępnością.
7. Zmiany Regulaminu nie będą wpływały na prawa nabyte uczestników Promocji. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane z 1-dniowym (jednodniowym) wyprzedzeniem. Uczestnicy Promocji nieakceptujący postanowień nowego Regulaminu, mogą zrezygnować z udziału w Promocji.
8. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane pocztą w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od zakończenia Promocji na adres: HAFEN, ul. Kuklińskiego 20, 08-110 Siedlce, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego https://www.hafen.pl/kontakt
9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu.
10. Regulamin wchodzi w życie z dn. 5.04.2023 r. o godz. 13:00.