Rodzaje obróbki skrawaniem

Obróbkę skrawaniem dzielimy na:

  1. Obróbkę ręczną narzędziami, których ruch główny oraz posuwowy są dokonywane przy pomocy mięśni ludzkich,
  2. Obróbkę ręczną narzędziami z napędem mechanicznym, tj. obróbkę, w której ruch główny ma napęd mechaniczny, a posuw jest dokonywany przy pomocy mięśni ludzkich,
  3. Obróbkę maszynową, w której ruch główny i posuwowy mają napęd mechaniczny.

Zależnie od sposobu kształtowania powierzchni obrabianej rozróżniamy:

  1. Obróbkę zwykłą - tu ani wymiar, ani kształt powierzchni obrobionej na ogól nie zależą od kształtu i wymiaru narzędzia. Szczególnym przypadkiem obróbki zwykłej, w której ta ogólna zasada nie znajduje zastosowania, jest obróbka narzędziami wiertarskimi (wymiar otworu zależy od wymiaru narzędzia).
  2. Obróbka kształtowa - narzędziami kształtowymi kształt powierzchni obrobionej uzyskujemy w wyniku odwzorowania zarysu części roboczej narzędzia. Wymiary powierzchni obrobionej zależą w tym przypadku od dokładności wykonania zarysu narzędzia, a także od jego ustawienia.
  3. Obróbki obwiedniowa - kształt powierzchni obrobionej zależy od kształtu zarysu krawędzi skrawającej narzędzia oraz jest wynikiem wzajemnych ruchów (tzw. odtaczania) narzędzia i części obrabianej. Wymiary powierzchni obrobionej zależą w tym przypadku również od wzajemnego ustawienia j narzędzia i części obrabianej oraz ich ruchów.