Walczymy z inflacją! Odbierz dodatkowy rabat 3%

Odczuwasz zastój w biznesie i martwisz się rosnącą inflacją, a przez to zwlekasz z inwestycją w zakup obrabiarek? Mamy na to radę! Tylko przez okres wakacji do końca września masz szansę skorzystać z dodatkowego 3% rabatu na cały asortyment dostępny na HAFEN.pl.

Zasada jest prosta - dodajesz do koszyka wybrany produkt/produkty, a na końcu procesu zamówienia w polu na kod rabatowy wpisujesz: HAFEN3BEST

I cyk - suma Twojego zamówienia obniża się nagle o 3% i cieszysz się z zaoszczędzonej kwoty :)

Regulamin promocji "WALCZYMY Z INFLACJĄ":

1. Organizatorem Promocji jest HAFEN MARCIN KIZEWETER Sp.K. z siedzibą w Siedlcach.
2. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym www.hafen.pl
3. Promocją objęte są wszystkie produkty z oferty organizatora
4. Promocja obowiązuje od 1.07.2022 00:00 do 30.09.2022 23:59
5. Uczestnikiem promocji jest klient, który:
a) w sklepie internetowym, w okresie obowiązywania promocji, zgodnie z regulaminem sklepu złoży zamówienie na dowolny produkt w dowolnej ilości
b) a następnie w procesie zamówienia, w koszyku wpisze w odpowiednie pole "KOD RABATOWY" - specjalny kod: HAFEN3BEST upoważniający do dodatkowego rabatu 3%.
c) a następnie zapłaci ich cenę, przy czym przez zapłatę ceny rozumie się uiszczenie ceny za Towar zgodnie z Regulaminem Serwisu,
d) zamówienie musi wpłynąć w okresie obowiązywania promocji
6. Możliwość skorzystania z procedury reklamacyjnej opisanej w Regulaminie pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Uczestnika do kierowania roszczeń na podstawie i w granicach przepisów obowiązującego prawa i dochodzenia ich przed sądami powszechnymi. 19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z uzasadnionej przyczyny, którą stanowi:
a. Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, w szczególności na przeprowadzenie Promocji na zasadach nim ustalonych, i powodują konieczność zmiany tej treści;
b. Rozstrzygnięcie organu administracji publicznej, w szczególności organu nadzoru rynku lub organu podatkowego, dotyczące Regulaminu i skutkujące koniecznością jego zmiany w celu wykonania takiego rozstrzygnięcia lub zapewnienia zgodności z treścią takiego rozstrzygnięcia;
c. Przypadki naruszeń Regulaminu lub nadużyć uprawnień w nim określonych w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub uczestników Promocji;
d. Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocji do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;
e. Zmiana organizacyjna lub prawna Organizatora.
f. Nieprzewidziany znaczny wzrost cen zakupu oferowanego towaru lub problemy z jego dostępnością.
7. Zmiany Regulaminu nie będą wpływały na prawa nabyte uczestników Promocji. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane z 1-dniowym (jednodniowym) wyprzedzeniem. Uczestnicy Promocji nieakceptujący postanowień nowego Regulaminu, mogą zrezygnować z udziału w Promocji.
8. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane pocztą w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od zakończenia Promocji na adres: HAFEN Kuklińskiego 20, 08-110 Siedlce, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego https://www.hafen.pl/kontakt
9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu.
10. Regulamin wchodzi w życie z dn. 30.06.2022 r. o godz. 12:00.