Odbierz Letnie Rabaty!

Zastanawiasz się czy środek lata to dobry moment na zakup obrabiarek? Ułatwimy Ci tę decyzję! Uruchamiamy letnią akcję promocyjną na cały asortyment dostępny na HAFEN.pl.

Zasada jest prosta - dodajesz do koszyka wybrany produkt/produkty, a na końcu procesu zamówienia w polu na kod rabatowy wpisujesz jedno z poniższych haseł (w zależności od wartości Twojego zamówienia):

23LATO2% - specjalny rabat na zakupy do 4 999 zł netto

23LATO3% - specjalny rabat na zakupy od 5 000 zł do 9 999 zł netto

23LATO4% - specjalny rabat na zakupy od 10 000 zł do 49 999 zł netto

23LATO5% - specjalny rabat na zakupy od 50 000 zł netto

Im większe zamówienie, tym większa kwota zostanie w Twojej kieszeni :)


Regulamin promocji "LETNIE RABATY":

1. Organizatorem Promocji jest HAFEN MARCIN KIZEWETER Sp.K. z siedzibą w Siedlcach.
2. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym www.hafen.pl
3. Promocją objęte są wszystkie produkty z oferty organizatora
4. Promocja obowiązuje od 1.08.2023 07:00 do 31.08.2023 23:00
5. Uczestnikiem promocji jest klient, który:
a) w sklepie internetowym, w okresie obowiązywania promocji, zgodnie z regulaminem sklepu złoży zamówienie na dowolny produkt w dowolnej ilości
b) a następnie w procesie zamówienia, w koszyku wpisze w odpowiednie pole "KOD RABATOWY" - jeden ze specjalnych kodów, upoważniający do określonego rabatu (między 2 a 5%):

23LATO2% - specjalny rabat na zakupy do 4 999 zł netto

23LATO3% - specjalny rabat na zakupy od 5 000 zł do 9 999 zł netto

23LATO4% - specjalny rabat na zakupy od 10 000 zł do 49 999 zł netto

23LATO5% - specjalny rabat na zakupy od 50 000 zł netto

c) a następnie zapłaci ich cenę, przy czym przez zapłatę ceny rozumie się uiszczenie ceny za Towar zgodnie z Regulaminem Serwisu,
d) zamówienie musi wpłynąć w okresie obowiązywania promocji.

6. Możliwość skorzystania z procedury reklamacyjnej opisanej w Regulaminie pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Uczestnika do kierowania roszczeń na podstawie i w granicach przepisów obowiązującego prawa i dochodzenia ich przed sądami powszechnymi. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z uzasadnionej przyczyny, którą stanowi:
a. Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, w szczególności na przeprowadzenie Promocji na zasadach nim ustalonych, i powodują konieczność zmiany tej treści;
b. Rozstrzygnięcie organu administracji publicznej, w szczególności organu nadzoru rynku lub organu podatkowego, dotyczące Regulaminu i skutkujące koniecznością jego zmiany w celu wykonania takiego rozstrzygnięcia lub zapewnienia zgodności z treścią takiego rozstrzygnięcia;
c. Przypadki naruszeń Regulaminu lub nadużyć uprawnień w nim określonych w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub uczestników Promocji;
d. Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocji do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;
e. Zmiana organizacyjna lub prawna Organizatora.
f. Nieprzewidziany znaczny wzrost cen zakupu oferowanego towaru lub problemy z jego dostępnością.
7. Zmiany Regulaminu nie będą wpływały na prawa nabyte uczestników Promocji. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane z 1-dniowym (jednodniowym) wyprzedzeniem. Uczestnicy Promocji nieakceptujący postanowień nowego Regulaminu, mogą zrezygnować z udziału w Promocji.
8. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane pocztą w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od zakończenia Promocji na adres: HAFEN, ul. Kuklińskiego 20, 08-110 Siedlce, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego https://www.hafen.pl/kontakt
9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu.
10. Regulamin wchodzi w życie z dn. 1.08.2023 r. o godz. 07:00.